Đã thêm vào giỏ hàng
Về thần kinh
AntiVic 75 trị động kinh, rối loạn lo âu (10 vỉ x 10 viên)
AntiVic 75 trị động kinh, rối loạn lo âu (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Baticolin 500mg trị bệnh mạch máu não, chấn thương sọ não (3 vỉ x 10 viên)
Baticolin 500mg trị bệnh mạch máu não, chấn thương sọ não (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Nykob 10mg trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (4 vỉ x 7 viên)
Nykob 10mg trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (4 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Flutonin 10 trị trầm cảm, rối loạn ám ảnh (5 vỉ x 10 viên)
Flutonin 10 trị trầm cảm, rối loạn ám ảnh (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Utralene-50 trị trầm cảm (10 vỉ x 10 viên)
Utralene-50 trị trầm cảm (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Utralene-100 trị chứng trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng bức (10 vỉ x 10 viên)
Utralene-100 trị chứng trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng bức (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Seropin 100mg trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (6 vỉ x 10 viên)
Seropin 100mg trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Oleanzrapitab 10 trị tâm thần phân liệt (5 vỉ x 10 viên)
Oleanzrapitab 10 trị tâm thần phân liệt (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Xalexa 30 trị trầm cảm, rối loạn lo âu (3 vỉ x 10 viên)
Xalexa 30 trị trầm cảm, rối loạn lo âu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Sizodon 1 trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (5 vỉ x 10 viên)
Sizodon 1 trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Neucotic 300mg hỗ trợ trị động kinh cục bộ, trị đau thần kinh (3 vỉ x 10 viên)
Neucotic 300mg hỗ trợ trị động kinh cục bộ, trị đau thần kinh (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Masopen 250/25 trị Parkinson (3 vỉ x 10 viên)
Masopen 250/25 trị Parkinson (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
SaVi Quetiapine 25 trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (3 vỉ x 10 viên)
SaVi Quetiapine 25 trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Neurontin 300mg trị động kinh, đau dây thần kinh (1 vỉ x 10 viên)
Neurontin 300mg trị động kinh, đau dây thần kinh (1 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Medi-Levosulpirid 50 trị tâm thần phân liệt (3 vỉ x 10 viên)
Medi-Levosulpirid 50 trị tâm thần phân liệt (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Venlift OD 75mg trị trầm cảm (2 vỉ x 7 viên)
Venlift OD 75mg trị trầm cảm (2 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Neuralmin 75 điều trị động kinh, rối loạn lo âu (2 vỉ x 14 viên)
Neuralmin 75 điều trị động kinh, rối loạn lo âu (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Lupilopram 10mg trị các chứng trầm cảm, rối loạn lo âu (3 vỉ x 10 viên)
Lupilopram 10mg trị các chứng trầm cảm, rối loạn lo âu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Leracet 500mg trị động kinh (6 vỉ x 10 viên)
Leracet 500mg trị động kinh (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Lupilopram 20mg trị trầm cảm, rối loạn lo âu (3 vỉ x 10 viên)
Lupilopram 20mg trị trầm cảm, rối loạn lo âu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dalekine 200mg trị động kinh (4 vỉ x 10 viên)
Dalekine 200mg trị động kinh (4 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Pramital 20mg trị trầm cảm (2 vỉ x 14 viên)
Pramital 20mg trị trầm cảm (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch uống Ciheptal 1200 trị rối loạn nhận thức, chóng mặt (20 ống x 10ml)
Dung dịch uống Ciheptal 1200 trị rối loạn nhận thức, chóng mặt (20 ống x 10ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Neubatel 300mg hỗ trợ trị động kinh cục bộ (10 vỉ x 10 viên)
Neubatel 300mg hỗ trợ trị động kinh cục bộ (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Diouf 10mg trị trầm cảm nặng, rối loạn hoảng loạn (2 vỉ x 14 viên)
Diouf 10mg trị trầm cảm nặng, rối loạn hoảng loạn (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Haloperidol Danapha 1.5mg trị tâm thần phân liệt (10 vỉ x 25 viên)
Haloperidol Danapha 1.5mg trị tâm thần phân liệt (10 vỉ x 25 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Daquetin 100 trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (5 vỉ x 10 viên)
Daquetin 100 trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Levomepromazin Danapha 25mg trị tâm thần phân liệt lọ 100 viên
Levomepromazin Danapha 25mg trị tâm thần phân liệt lọ 100 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Daquetin 200 trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (6 vỉ x 10 viên)
Daquetin 200 trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Parokey-30 trị trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế (6 vỉ x 10 viên)
Parokey-30 trị trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.