Đã thêm vào giỏ hàng
Tẩy giun, sán
Viên nhai Albendazol Hataphar 400mg trị giun sán (1 vỉ x 1 viên)
Viên nhai Albendazol Hataphar 400mg trị giun sán (1 vỉ x 1 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên nhai Fumecar 500mg trị giun kim, giun tóc, giun đũa, giun móc (1 vỉ x 1 viên)
Viên nhai Fumecar 500mg trị giun kim, giun tóc, giun đũa, giun móc (1 vỉ x 1 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Ivermectin 6 A.T trị giun, ấu trùng (1 vỉ x 4 viên)
Ivermectin 6 A.T trị giun, ấu trùng (1 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Alzental 400mg trị giun (1 vỉ x 1 viên)
Alzental 400mg trị giun (1 vỉ x 1 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Distocide 600mg trị giun sán (1 vỉ x 4 viên)
Distocide 600mg trị giun sán (1 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên nhai Fugacar vị sô cô la 500mg trị giun sán (1 vỉ x 1 viên)
Viên nhai Fugacar vị sô cô la 500mg trị giun sán (1 vỉ x 1 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Zentel 200mg trị giun sán (1 vỉ x 2 viên)
Zentel 200mg trị giun sán (1 vỉ x 2 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên nhai Fugacar vị trái cây 500mg trị giun sán (1 vỉ x 1 viên)
Viên nhai Fugacar vị trái cây 500mg trị giun sán (1 vỉ x 1 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Pizar 6 trị giun sán (1 vỉ x 4 viên)
Pizar 6 trị giun sán (1 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.