Đã thêm vào giỏ hàng
Trị tiêu chảy
Thuốc cốm Racedagim 30 trị tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ trên 3 tháng tuổi (25 gói x 3g)
Thuốc cốm Racedagim 30 trị tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ trên 3 tháng tuổi (25 gói x 3g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Racedagim 100 trị tiêu chảy cấp ở người lớn (2 vỉ x 10 viên)
Racedagim 100 trị tiêu chảy cấp ở người lớn (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc cốm Racedagim 10 trị tiêu chảy cấp ở trẻ em (10 gói x 1g)
Thuốc cốm Racedagim 10 trị tiêu chảy cấp ở trẻ em (10 gói x 1g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc bột Oresol Bidiphar bù nước và điện giải gói 27.9g
Thuốc bột Oresol Bidiphar bù nước và điện giải gói 27.9g
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Muối uống Oresol New Bidiphar bù nước và điện giải (20 gói x 4,22g)
Muối uống Oresol New Bidiphar bù nước và điện giải (20 gói x 4,22g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc bột Oresol HD Pharma bù nước và điện giải (20 gói x 4.41g)
Thuốc bột Oresol HD Pharma bù nước và điện giải (20 gói x 4.41g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Entero-caps 200mg trị tiêu chảy cấp (3 vỉ x 10 viên)
Entero-caps 200mg trị tiêu chảy cấp (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc bột pha hỗn dịch uống Smecta hương dâu 3g trị tiêu chảy cấp (12 gói x 3.76g)
Thuốc bột pha hỗn dịch uống Smecta hương dâu 3g trị tiêu chảy cấp (12 gói x 3.76g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bột pha hỗn dịch SmectaGo 3g trị tiêu chảy (12 gói x 10g)
Bột pha hỗn dịch SmectaGo 3g trị tiêu chảy (12 gói x 10g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Loperamid 2mg trị hàng đầu trong tiêu chảy cấp (10 vỉ x 10 viên)
Loperamid 2mg trị hàng đầu trong tiêu chảy cấp (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Berberal 10mg trị lỵ gồm lỵ amid và lỵ trực khuẩn, tiêu chảy chai 120 viên
Berberal 10mg trị lỵ gồm lỵ amid và lỵ trực khuẩn, tiêu chảy chai 120 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bột pha dung dịch uống Hydrite bù nước và điện giải (30 gói x 4.1g)
Bột pha dung dịch uống Hydrite bù nước và điện giải (30 gói x 4.1g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bột pha hỗn dịch uống Smecta 3g trị các triệu chứng tiêu chảy cấp (30 gói x 3.76g)
Bột pha hỗn dịch uống Smecta 3g trị các triệu chứng tiêu chảy cấp (30 gói x 3.76g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Lomedium 2mg trị tiêu chảy lọ 100 viên
Lomedium 2mg trị tiêu chảy lọ 100 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Kasiod 210mg trị lỵ amid đường ruột, tiêu chảy (4 vỉ x 25 viên)
Kasiod 210mg trị lỵ amid đường ruột, tiêu chảy (4 vỉ x 25 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Lopradium 2mg trị tiêu chảy (10 vỉ x 10 viên)
Lopradium 2mg trị tiêu chảy (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc bột Hidrasec Children 30mg trị tiêu chảy, bù nước ở trẻ em hộp 30 gói
Thuốc bột Hidrasec Children 30mg trị tiêu chảy, bù nước ở trẻ em hộp 30 gói
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.