Đã thêm vào giỏ hàng
Trị đầy hơi, buồn nôn
Air-X 80mg hương vị cam trị đầy hơi và chướng bụng (10 vỉ x 10 viên)
Air-X 80mg hương vị cam trị đầy hơi và chướng bụng (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Pancres 170mg trị chứng kém hấp thu do thiếu các men tiêu hóa (10 vỉ x 10 viên)
Pancres 170mg trị chứng kém hấp thu do thiếu các men tiêu hóa (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc bột uống Mutecium-M trị đầy hơi, chướng bụng, ăn không tiêu (30 gói x 1g)
Thuốc bột uống Mutecium-M trị đầy hơi, chướng bụng, ăn không tiêu (30 gói x 1g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Gel uống Pepsia trị chứng đầy hơi, ợ nóng (30 gói x 10g)
Gel uống Pepsia trị chứng đầy hơi, ợ nóng (30 gói x 10g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên nhai Mogastic 80 trị đầy hơi, khó tiêu (10 vỉ x 10 viên)
Viên nhai Mogastic 80 trị đầy hơi, khó tiêu (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Prevomit FT 10mg trị triệu chứng nôn và buồn nôn (5 vỉ x 10 viên)
Prevomit FT 10mg trị triệu chứng nôn và buồn nôn (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dompil 10mg trị triệu chứng nôn và buồn nôn (10 vỉ x 10 viên)
Dompil 10mg trị triệu chứng nôn và buồn nôn (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên nhai YspBio - Tase trị chứng khó tiêu, bội thực, chán ăn (10 vỉ x 10 viên)
Viên nhai YspBio - Tase trị chứng khó tiêu, bội thực, chán ăn (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Toulalan 50mg trị triệu chứng dạ dày - ruột như chướng bụng, chán ăn (6 vỉ x 10 viên)
Toulalan 50mg trị triệu chứng dạ dày - ruột như chướng bụng, chán ăn (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hỗn dịch Motilium trị triệu chứng nôn và buồn nôn chai 100ml
Hỗn dịch Motilium trị triệu chứng nôn và buồn nôn chai 100ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Peridom - M 10mg trị chứng nôn và buồn nôn (25 vỉ x 4 viên)
Peridom - M 10mg trị chứng nôn và buồn nôn (25 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
MotiBoston 10mg trị triệu chứng nôn và buồn nôn (10 vỉ x 10 viên)
MotiBoston 10mg trị triệu chứng nôn và buồn nôn (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Nhũ dịch uống Gastrylstad trị đầy hơi, khó tiêu chai 15ml
Nhũ dịch uống Gastrylstad trị đầy hơi, khó tiêu chai 15ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Uvomo 5mg trị rối loạn tiêu hóa (10 vỉ x 10 viên)
Uvomo 5mg trị rối loạn tiêu hóa (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Nhũ dịch uống Espumisan L 40mg/ml trị đầy hơi, khó tiêu chai 30ml
Nhũ dịch uống Espumisan L 40mg/ml trị đầy hơi, khó tiêu chai 30ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
GazGo 200mg trị trướng bụng, đầy hơi (3 vỉ x 10 viên)
GazGo 200mg trị trướng bụng, đầy hơi (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Banitase trị đầy hơi, khó tiêu (20 vỉ x 5 viên)
Banitase trị đầy hơi, khó tiêu (20 vỉ x 5 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Pruzena giảm nôn nghén cho phụ nữ mang thai (3 vỉ x 10 viên)
Pruzena giảm nôn nghén cho phụ nữ mang thai (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hỗn dịch uống Konimag giảm buồn nôn, khó tiêu do dư acid (30 gói x 7ml)
Hỗn dịch uống Konimag giảm buồn nôn, khó tiêu do dư acid (30 gói x 7ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Gasmotin 5mg trị triệu chứng dạ dày - ruột (3 vỉ x 10 viên)
Gasmotin 5mg trị triệu chứng dạ dày - ruột (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Azintal Forte Tabs trị đầy hơi, khó tiêu (10 vỉ x 10 viên)
Azintal Forte Tabs trị đầy hơi, khó tiêu (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Motilium-M 10mg trị triệu chứng nôn và buồn nôn (10 vỉ x 10 viên)
Motilium-M 10mg trị triệu chứng nôn và buồn nôn (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hỗn dịch uống Motilium 1mg/ml trị triệu chứng nôn và buồn nôn chai 30ml
Hỗn dịch uống Motilium 1mg/ml trị triệu chứng nôn và buồn nôn chai 30ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hỗn dịch uống Motilium 1mg/ml trị triệu chứng nôn và buồn nôn chai 60ml
Hỗn dịch uống Motilium 1mg/ml trị triệu chứng nôn và buồn nôn chai 60ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Trà gừng hòa tan Traphaco giảm đau bụng, đầy trướng hộp 10 gói
Trà gừng hòa tan Traphaco giảm đau bụng, đầy trướng hộp 10 gói
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Air-X 80mg chống đầy hơi và chướng bụng (10 vỉ x 10 viên)
Air-X 80mg chống đầy hơi và chướng bụng (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.