Đã thêm vào giỏ hàng
Đau đầu, hạ sốt
Thuốc cốm Agimol 80mg giảm đau, hạ sốt (30 gói x 1g)
Thuốc cốm Agimol 80mg giảm đau, hạ sốt (30 gói x 1g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc cốm Agimol 325 giảm đau, hạ sốt (30 gói x 1.6g)
Thuốc cốm Agimol 325 giảm đau, hạ sốt (30 gói x 1.6g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc cốm ACEgoi trị sốt, ho, sổ mũi, nhức đầu (30 gói x 3g)
Thuốc cốm ACEgoi trị sốt, ho, sổ mũi, nhức đầu (30 gói x 3g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc cốm Agimol 150 giảm đau, hạ sốt (30 gói x 1g)
Thuốc cốm Agimol 150 giảm đau, hạ sốt (30 gói x 1g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên sủi Paracold 500 Effervescent giảm đau, hạ sốt (4 vỉ x 4 viên)
Viên sủi Paracold 500 Effervescent giảm đau, hạ sốt (4 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Glotadol 500 hạ sốt, giảm các cơn đau từ nhẹ đến vừa (10 vỉ x 10 viên)
Glotadol 500 hạ sốt, giảm các cơn đau từ nhẹ đến vừa (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hapacol Blue 500mg giảm đau, hạ sốt (10 vỉ x 10 viên)
Hapacol Blue 500mg giảm đau, hạ sốt (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên sủi Paracetamol 500 SaVipharm 500mg giảm đau, hạ sốt (4 vỉ x 4 viên)
Viên sủi Paracetamol 500 SaVipharm 500mg giảm đau, hạ sốt (4 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Paracetamol 500 Medipharco trị các triệu chứng đau từ nhẹ đến vừa (50 vỉ x 10 viên)
Paracetamol 500 Medipharco trị các triệu chứng đau từ nhẹ đến vừa (50 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Paracetamol Stada 500mg giảm đau, hạ sốt (10 vỉ x 10 viên)
Paracetamol Stada 500mg giảm đau, hạ sốt (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên sủi Biragan 500 giảm đau, hạ sốt (4 vỉ x 4 viên)
Viên sủi Biragan 500 giảm đau, hạ sốt (4 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Mexcold Plus giảm đau, hạ sốt (10 vỉ x 10 viên)
Mexcold Plus giảm đau, hạ sốt (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hapacol Pain giảm đau, hạ sốt từ nhẹ đến trung bình (10 vỉ x 10 viên)
Hapacol Pain giảm đau, hạ sốt từ nhẹ đến trung bình (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Glotadol Power giảm các cơn đau nặng, hạ sốt (10 vỉ x 10 viên)
Glotadol Power giảm các cơn đau nặng, hạ sốt (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hapacol 650 giảm đau, hạ sốt (10 vỉ x 10 viên)
Hapacol 650 giảm đau, hạ sốt (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dopagan 500mg giảm đau, hạ sốt từ nhẹ đến vừa lọ 100 viên
Dopagan 500mg giảm đau, hạ sốt từ nhẹ đến vừa lọ 100 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hapacol 650 Extra giảm đau, hạ sốt (10 vỉ x 10 viên)
Hapacol 650 Extra giảm đau, hạ sốt (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Tatanol Cảm Cúm trị cảm cúm, cảm lạnh (10 vỉ x 10 viên)
Tatanol Cảm Cúm trị cảm cúm, cảm lạnh (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Paracetamol Tab. 500 Stella trị các triệu chứng đau từ nhẹ đến vừa (10 vỉ x 10 viên)
Paracetamol Tab. 500 Stella trị các triệu chứng đau từ nhẹ đến vừa (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên sủi Effer-Paralmax 325 giảm đau, hạ sốt từ nhẹ đến vừa (5 vỉ x 4 viên)
Viên sủi Effer-Paralmax 325 giảm đau, hạ sốt từ nhẹ đến vừa (5 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên sủi Effer- Bostacet trị các cơn đau trung bình đến nặng (5 vỉ x 4 viên)
Viên sủi Effer- Bostacet trị các cơn đau trung bình đến nặng (5 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Paracetamol Phapharco 500mg giảm đau, hạ sốt (10 vỉ x 10 viên)
Paracetamol Phapharco 500mg giảm đau, hạ sốt (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hapacol Cảm Cúm trị các triệu chứng sốt, đau, sung huyết mũi (10 vỉ x 10 viên)
Hapacol Cảm Cúm trị các triệu chứng sốt, đau, sung huyết mũi (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bột pha hỗn dịch uống Glotadol 150 giảm đau, hạ sốt (20 gói x 2g)
Bột pha hỗn dịch uống Glotadol 150 giảm đau, hạ sốt (20 gói x 2g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bột pha hỗn dịch uống Glotadol 250 giảm đau, hạ sốt do cảm cúm (20 gói x 2.5g)
Bột pha hỗn dịch uống Glotadol 250 giảm đau, hạ sốt do cảm cúm (20 gói x 2.5g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên sủi Effer-Paralmax Extra 650mg giảm đau, hạ sốt từ nhẹ đến vừa (5 vỉ x 4 viên)
Viên sủi Effer-Paralmax Extra 650mg giảm đau, hạ sốt từ nhẹ đến vừa (5 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bột sủi Efferalgan 250mg giảm đau, hạ sốt (12 gói x 1,01g)
Bột sủi Efferalgan 250mg giảm đau, hạ sốt (12 gói x 1,01g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên nhai Panadol Trẻ Em 120mg giảm đau, hạ sốt (8 vỉ x 12 viên)
Viên nhai Panadol Trẻ Em 120mg giảm đau, hạ sốt (8 vỉ x 12 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hapacol Sủi 500mg giảm đau, hạ sốt (4 vỉ x 4 viên)
Hapacol Sủi 500mg giảm đau, hạ sốt (4 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Glotadol 650 hạ sốt, giảm đau từ nhẹ đến vừa chai 200 viên
Glotadol 650 hạ sốt, giảm đau từ nhẹ đến vừa chai 200 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.