Đã thêm vào giỏ hàng
Miếng dán
Cao dán Salonpas giúp giảm đau, kháng viêm (24 gói x 10 miếng)
Cao dán Salonpas giúp giảm đau, kháng viêm (24 gói x 10 miếng)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Cao dán Tiger Balm Plaster - RD (7cm x 10cm) giảm đau cơ, bong gân gói 3 miếng
Cao dán Tiger Balm Plaster - RD (7cm x 10cm) giảm đau cơ, bong gân gói 3 miếng
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Miếng dán Tiger Balm Plaster - RD (10cm x 14cm) giảm triệu chứng mỏi cơ gói 3 miếng
Miếng dán Tiger Balm Plaster - RD (10cm x 14cm) giảm triệu chứng mỏi cơ gói 3 miếng
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Cao dán Salonpas giảm đau, kháng viêm cơ xương (10 hộp x 20 miếng)
Cao dán Salonpas giảm đau, kháng viêm cơ xương (10 hộp x 20 miếng)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Cao dán Salonpas Pain Relief Patch giảm đau, kháng viêm cơ xương khớp hộp 3 miếng
Cao dán Salonpas Pain Relief Patch giảm đau, kháng viêm cơ xương khớp hộp 3 miếng
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Cao dán Salonsip Gel-Patch giảm đau, kháng viêm cơ khớp (10 bao x 2 miếng)
Cao dán Salonsip Gel-Patch giảm đau, kháng viêm cơ khớp (10 bao x 2 miếng)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Cao dán Salonpas Pain Relief Patch giảm đau, kháng viêm cơ khớp hộp 5 miếng
Cao dán Salonpas Pain Relief Patch giảm đau, kháng viêm cơ khớp hộp 5 miếng
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Cao dán KefenTech Plaster 30mg giảm đau, kháng viêm cơ xương khớp (20 gói x 7 miếng)
Cao dán KefenTech Plaster 30mg giảm đau, kháng viêm cơ xương khớp (20 gói x 7 miếng)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.