Đã thêm vào giỏ hàng
Trị tiểu đường
Flodilan 4mg thuốc trị đái tháo đường tuýp 2 (2 vỉ x 14 viên)
Flodilan 4mg thuốc trị đái tháo đường tuýp 2 (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Nady-Dapag 10 trị đái tháo đường tuýp 2 (3 vỉ x 10 viên)
Nady-Dapag 10 trị đái tháo đường tuýp 2 (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Glumeform 750 XR trị đái tháo đường (3 vỉ x 10 viên)
Glumeform 750 XR trị đái tháo đường (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Glumeform 500 XR trị đái tháo đường (10 vỉ x 10 viên)
Glumeform 500 XR trị đái tháo đường (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Glumeform 1000 XR trị đái tháo đường (3 vỉ x 10 viên)
Glumeform 1000 XR trị đái tháo đường (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Zlatko-100 trị tiểu đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (3 vỉ x 10 viên)
Zlatko-100 trị tiểu đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Metformin 500 Novartis trị đái tháo đường (6 vỉ x 10 viên)
Metformin 500 Novartis trị đái tháo đường (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Meglucon 1000mg trị đái tháo đường (2 vỉ x 15 viên)
Meglucon 1000mg trị đái tháo đường (2 vỉ x 15 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Melanov-M 80mg/500mg trị tiểu đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (10 vỉ x 10 viên)
Melanov-M 80mg/500mg trị tiểu đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Glisan 30 MR trị đái tháo đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (10 vỉ x 30 viên)
Glisan 30 MR trị đái tháo đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (10 vỉ x 30 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Cadglim 4 trị đái tháo đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (3 vỉ x 10 viên)
Cadglim 4 trị đái tháo đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Glizym-M 80mg/500mg trị tiểu đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (20 vỉ x 10 viên)
Glizym-M 80mg/500mg trị tiểu đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (20 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Cadglim 2 trị tiểu đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (3 vỉ x 10 viên)
Cadglim 2 trị tiểu đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Trajenta Duo 2.5mg/1000mg điều trị tiểu đường hộp 60 viên
Trajenta Duo 2.5mg/1000mg điều trị tiểu đường hộp 60 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Glumeform 850 trị đái tháo đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (10 vỉ x 5 viên)
Glumeform 850 trị đái tháo đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (10 vỉ x 5 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Glumeform 500 trị đái tháo đường tuýp 2 (10 vỉ x 10 viên)
Glumeform 500 trị đái tháo đường tuýp 2 (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dorocron MR 60mg trị đái tháo đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (2 vỉ x 15 viên)
Dorocron MR 60mg trị đái tháo đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (2 vỉ x 15 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Trajenta Duo 2.5mg/850mg trị đái tháo đường lọ 14 viên
Trajenta Duo 2.5mg/850mg trị đái tháo đường lọ 14 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Acabrose Tablets 50mg trị đái tháo đường không phụ thuộc insulin (10 vỉ x 10 viên)
Acabrose Tablets 50mg trị đái tháo đường không phụ thuộc insulin (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Trajenta Duo 2.5mg/1000mg trị đái tháo đường tuýp 2 lọ 14 viên
Trajenta Duo 2.5mg/1000mg trị đái tháo đường tuýp 2 lọ 14 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Glimepiride Denk 3 trị đái tháo đường tuýp 2 (3 vỉ x 10 viên)
Glimepiride Denk 3 trị đái tháo đường tuýp 2 (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Relinide 1mg trị đái tháo đường tuýp 2 (8 vỉ x 15 viên)
Relinide 1mg trị đái tháo đường tuýp 2 (8 vỉ x 15 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dorobay 100mg trị đái tháo đường tuýp 2 (3 vỉ x 10 viên)
Dorobay 100mg trị đái tháo đường tuýp 2 (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Metformine EG 1000mg trị đái tháo đường tuýp 2 (2 vỉ x 15 viên)
Metformine EG 1000mg trị đái tháo đường tuýp 2 (2 vỉ x 15 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Glycinorm-80 trị đái tháo đường tuýp 2 (3 vỉ x 10 viên)
Glycinorm-80 trị đái tháo đường tuýp 2 (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Meglucon 1000mg trị đái tháo đường tuýp 2 (2 vỉ x 15 viên)
Meglucon 1000mg trị đái tháo đường tuýp 2 (2 vỉ x 15 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
DH-Metglu XR 1000 trị đái tháo đường tuýp 2 (5 vỉ x 10 viên)
DH-Metglu XR 1000 trị đái tháo đường tuýp 2 (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Ubiheal 200 trị rối loạn cảm giác do bệnh thần kinh đái tháo đường (5 vỉ x 6 viên)
Ubiheal 200 trị rối loạn cảm giác do bệnh thần kinh đái tháo đường (5 vỉ x 6 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
CoMiaryl 2mg/500mg trị đái tháo đường (3 vỉ x 10 viên)
CoMiaryl 2mg/500mg trị đái tháo đường (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Diaprid 2 trị đái tháo đường (2 vỉ x 15 viên)
Diaprid 2 trị đái tháo đường (2 vỉ x 15 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.