Đã thêm vào giỏ hàng
Trị hen suyễn
Salmolin Syrup 2mg/5ml trị bệnh hen, co thắt phế quản chai 60ml
Salmolin Syrup 2mg/5ml trị bệnh hen, co thắt phế quản chai 60ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Siro Synatura trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên cấp tính (78 gói x 10ml)
Siro Synatura trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên cấp tính (78 gói x 10ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch uống Salzol 2mg/5ml trị bệnh hen, co thắt phế quản chai 100ml
Dung dịch uống Salzol 2mg/5ml trị bệnh hen, co thắt phế quản chai 100ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hỗn dịch khí dung Zensonid 0.5mg/2ml trị hen suyễn (10 ống x 2ml)
Hỗn dịch khí dung Zensonid 0.5mg/2ml trị hen suyễn (10 ống x 2ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch uống ATErsin trị hen suyễn, viêm phế quản (30 ống x 5ml)
Dung dịch uống ATErsin trị hen suyễn, viêm phế quản (30 ống x 5ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch uống Sallet 2mg/5ml trị hen suyễn, viêm phế quản (10 ống x 5ml)
Dung dịch uống Sallet 2mg/5ml trị hen suyễn, viêm phế quản (10 ống x 5ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc cốm Montiget 4mg trị hen suyễn (14 gói x 4mg)
Thuốc cốm Montiget 4mg trị hen suyễn (14 gói x 4mg)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch uống Sallet 2mg/5ml trị hen suyễn chai 100ml
Dung dịch uống Sallet 2mg/5ml trị hen suyễn chai 100ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Opesinkast 10 trị hen suyễn (4 vỉ x 7 viên)
Opesinkast 10 trị hen suyễn (4 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hỗn dịch xịt Symbicort Rapihaler 160/4.5mcg trị hen suyễn bình 120 liều xịt
Hỗn dịch xịt Symbicort Rapihaler 160/4.5mcg trị hen suyễn bình 120 liều xịt
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Mexams 10 trị hen suyễn (3 vỉ x 10 viên)
Mexams 10 trị hen suyễn (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch uống AtiSalbu 2mg/5ml trị cơn hen, ngắt cơn co thắt phế quản chai 100ml
Dung dịch uống AtiSalbu 2mg/5ml trị cơn hen, ngắt cơn co thắt phế quản chai 100ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Smart - Air 10mg phòng và trị hen phế quản mạn tính, viêm mũi dị ứng (1 vỉ x 10 viên)
Smart - Air 10mg phòng và trị hen phế quản mạn tính, viêm mũi dị ứng (1 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bột hít phân liều Symbicort Turbuhaler 160/4.5mcg/liều trị hen suyễn chai 120 liều
Bột hít phân liều Symbicort Turbuhaler 160/4.5mcg/liều trị hen suyễn chai 120 liều
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch khí dung Spiriva Respimat 2.5mcg trị tắc nghẽn phổi mãn tính bình 30 liều
Dung dịch khí dung Spiriva Respimat 2.5mcg trị tắc nghẽn phổi mãn tính bình 30 liều
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hỗn dịch xịt Ventolin Inhaler 100mcg/liều trị hen suyễn bình 200 liều xịt
Hỗn dịch xịt Ventolin Inhaler 100mcg/liều trị hen suyễn bình 200 liều xịt
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc cốm Singulair 4mg trị hen phế quản mạn tính hộp 28 gói
Thuốc cốm Singulair 4mg trị hen phế quản mạn tính hộp 28 gói
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Montiget 4mg phòng và trị hen suyễn (2 vỉ x 7 viên)
Montiget 4mg phòng và trị hen suyễn (2 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Montiget 10mg phòng và trị hen suyễn (2 vỉ x 7 viên)
Montiget 10mg phòng và trị hen suyễn (2 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hỗn dịch khí dung Pulmicort Respules 500mcg/2ml trị hen phế quản (20 ống x 2ml)
Hỗn dịch khí dung Pulmicort Respules 500mcg/2ml trị hen phế quản (20 ống x 2ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Singulair 10mg dự phòng, trị hen phế quản mạn tính (2 vỉ x 14 viên)
Singulair 10mg dự phòng, trị hen phế quản mạn tính (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc xịt khí dung Seretide Evohaler DC 25/125mcg trị hen suyễn bình 120 liều xịt
Thuốc xịt khí dung Seretide Evohaler DC 25/125mcg trị hen suyễn bình 120 liều xịt
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Asthmatin 10 trị hen suyễn (3 vỉ x 10 viên)
Asthmatin 10 trị hen suyễn (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch khí dung Ventolin Nebules 2.5mg trị, ngừa co thắt phế quản (30 ống x 2.5ml)
Dung dịch khí dung Ventolin Nebules 2.5mg trị, ngừa co thắt phế quản (30 ống x 2.5ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc dạng phun mù định liều Flixotide Evohaler 125mcg trị hen suyễn bình 120 liều xịt
Thuốc dạng phun mù định liều Flixotide Evohaler 125mcg trị hen suyễn bình 120 liều xịt
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch khí dung Ventolin Nebules 5mg trị hen suyễn (30 ống x 2.5ml)
Dung dịch khí dung Ventolin Nebules 5mg trị hen suyễn (30 ống x 2.5ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bambec 10mg trị hen phế quản, viêm phế quản mãn tính (3 vỉ x 10 viên)
Bambec 10mg trị hen phế quản, viêm phế quản mãn tính (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên nhai Singulair 5mg dự phòng và trị hen phế quản mạn tính (2 vỉ x 14 viên)
Viên nhai Singulair 5mg dự phòng và trị hen phế quản mạn tính (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên nhai Singulair 4mg dự phòng và trị hen suyễn (2 vỉ x 14 viên)
Viên nhai Singulair 4mg dự phòng và trị hen suyễn (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bột hít phân liều Symbicort Turbuhaler 160/4.5mcg trị hen suyễn ống 60 liều hít
Bột hít phân liều Symbicort Turbuhaler 160/4.5mcg trị hen suyễn ống 60 liều hít
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.