Đã thêm vào giỏ hàng
Rối loạn tiền đình
A.TCetam 400 trị chóng mặt, giật rung cơ (30 ống x 10ml)
A.TCetam 400 trị chóng mặt, giật rung cơ (30 ống x 10ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Tamgezyl 500mg trị triệu chứng các cơn chóng mặt (2 vỉ x 10 viên)
Tamgezyl 500mg trị triệu chứng các cơn chóng mặt (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Lelocin 5 trị rối loạn tiền đình, đau nửa đầu (3 vỉ x 10 viên)
Lelocin 5 trị rối loạn tiền đình, đau nửa đầu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Fagendol Cap 5mg trị đau nửa đầu (10 vỉ x 10 viên)
Fagendol Cap 5mg trị đau nửa đầu (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Piracetam Stada 800mg trị chóng mặt, giật rung cơ (3 vỉ x 15 viên)
Piracetam Stada 800mg trị chóng mặt, giật rung cơ (3 vỉ x 15 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Halozam trị đau nửa đầu, rối loạn trí nhớ (10 vỉ x 10 viên)
Halozam trị đau nửa đầu, rối loạn trí nhớ (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Piroton 400 trị chóng mặt, giật rung cơ (5 vỉ x 10 viên)
Piroton 400 trị chóng mặt, giật rung cơ (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Piroton 800 trị chóng mặt, giật rung cơ (5 vỉ x 10 viên)
Piroton 800 trị chóng mặt, giật rung cơ (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Nomigrain 5mg trị dự phòng đau nửa đầu (5 vỉ x 20 viên)
Nomigrain 5mg trị dự phòng đau nửa đầu (5 vỉ x 20 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Vertiko 24 trị hội chứng Ménière như chóng mặt, suy giảm thính giác (10 vỉ x 10 viên)
Vertiko 24 trị hội chứng Ménière như chóng mặt, suy giảm thính giác (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Vertiko 16 trị chóng mặt, suy giảm thính giác (10 vỉ x 10 viên)
Vertiko 16 trị chóng mặt, suy giảm thính giác (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch uống Ulcogen 800mg trị rung giật cơ nguồn gốc vỏ não (20 ống x 8ml)
Dung dịch uống Ulcogen 800mg trị rung giật cơ nguồn gốc vỏ não (20 ống x 8ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Stadleucin 500mg trị triệu chứng chóng mặt (10 vỉ x 10 viên)
Stadleucin 500mg trị triệu chứng chóng mặt (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Devomir 25mg trị rối loạn tiền đình, chống say xe (3 vỉ x 10 viên)
Devomir 25mg trị rối loạn tiền đình, chống say xe (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Piracetam-EGIS 1200mg trị triệu chứng của hội chứng tâm thần thực thể lọ 20 viên
Piracetam-EGIS 1200mg trị triệu chứng của hội chứng tâm thần thực thể lọ 20 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Piracetam EGIS 800mg trị hội chứng tâm thần thực thể lọ 30 viên
Piracetam EGIS 800mg trị hội chứng tâm thần thực thể lọ 30 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Aleucin 500mg trị chóng mặt (3 vỉ x 10 viên)
Aleucin 500mg trị chóng mặt (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Nootryl 800 trị chóng mặt, giật rung cơ (10 vỉ x 10 viên)
Nootryl 800 trị chóng mặt, giật rung cơ (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Tanganil 500mg trị chóng mặt (3 vỉ x 10 viên)
Tanganil 500mg trị chóng mặt (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Cinnarizin Vidipha 25mg trị rối loạn tiền đình, chống say xe (10 vỉ x 10 viên)
Cinnarizin Vidipha 25mg trị rối loạn tiền đình, chống say xe (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Betaserc 16mg trị rối loạn tiền đình (3 vỉ x 20 viên)
Betaserc 16mg trị rối loạn tiền đình (3 vỉ x 20 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Stugeron 25mg trị rối loạn tuần hoàn não, say tàu xe (25 vỉ x 10 viên)
Stugeron 25mg trị rối loạn tuần hoàn não, say tàu xe (25 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Betaserc 24mg trị ù tai, chóng mặt tiền đình (5 vỉ x 10 viên)
Betaserc 24mg trị ù tai, chóng mặt tiền đình (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Betahistine Stella 16mg trị triệu chứng chóng mặt, ù tai, buồn nôn (5 vỉ x 10 viên)
Betahistine Stella 16mg trị triệu chứng chóng mặt, ù tai, buồn nôn (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Timmak 3mg trị chóng mặt, đau nửa đầu (6 vỉ x 10 viên)
Timmak 3mg trị chóng mặt, đau nửa đầu (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Serc 8mg trị chóng mặt tiền đình (4 vỉ x 25 viên)
Serc 8mg trị chóng mặt tiền đình (4 vỉ x 25 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.