Đã thêm vào giỏ hàng
Mắt, tai mũi họng
Dug dịch nhỏ mắt, mũi Natri Clorid Medipharco 0,9% vệ sinh mắt, mũi lọ 12ml
Dug dịch nhỏ mắt, mũi Natri Clorid Medipharco 0,9% vệ sinh mắt, mũi lọ 12ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc xịt mũi Aladka trị viêm mũi, viêm xoang, viêm mũi dị ứng lọ 15ml
Thuốc xịt mũi Aladka trị viêm mũi, viêm xoang, viêm mũi dị ứng lọ 15ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai Polydeson trị nhiễm khuẩn chai 5ml
Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai Polydeson trị nhiễm khuẩn chai 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hỗn dịch xịt mũi Momate Nasal Spray 50mcg trị viêm mũi dị ứng chai 60 liều
Hỗn dịch xịt mũi Momate Nasal Spray 50mcg trị viêm mũi dị ứng chai 60 liều
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Ticoldex trị viêm mắt, nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Dung dịch nhỏ mắt Ticoldex trị viêm mắt, nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Nước súc miệng TB Traphaco ngừa mảng bám chai 500ml
Nước súc miệng TB Traphaco ngừa mảng bám chai 500ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Tobramycin 0,3% trị các bệnh nhiễm khuẩn mắt lọ 6ml
Dung dịch nhỏ mắt Tobramycin 0,3% trị các bệnh nhiễm khuẩn mắt lọ 6ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai Mepoly trị nhiễm khuẩn lọ 10ml
Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai Mepoly trị nhiễm khuẩn lọ 10ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Natri Clorid Bidiphar 0.9% vệ sinh mắt, mũi lọ 10ml
Dung dịch nhỏ mắt Natri Clorid Bidiphar 0.9% vệ sinh mắt, mũi lọ 10ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Natri Clorid HDpharma 0.9% vệ sinh mắt, mũi lọ 10ml
Dung dịch nhỏ mắt Natri Clorid HDpharma 0.9% vệ sinh mắt, mũi lọ 10ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc tra mắt Telodrop Eye Drops trị các triệu chứng khô mắt lọ 15ml
Thuốc tra mắt Telodrop Eye Drops trị các triệu chứng khô mắt lọ 15ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Ofloxacin Traphaco 0.3% trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Dung dịch nhỏ mắt Ofloxacin Traphaco 0.3% trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch Natri Clorid Traphaco 0,9% vệ sinh mắt, mũi chai 10ml
Dung dịch Natri Clorid Traphaco 0,9% vệ sinh mắt, mũi chai 10ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mũi Nostravin 0.05% trị ngạt mũi, viêm mũi lọ 8ml
Dung dịch nhỏ mũi Nostravin 0.05% trị ngạt mũi, viêm mũi lọ 8ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch tra mắt Phileo trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Dung dịch tra mắt Phileo trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Taflotan 0.0015% trị tăng nhãn áp lọ 2.5ml
Dung dịch nhỏ mắt Taflotan 0.0015% trị tăng nhãn áp lọ 2.5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Taflotan-S 0.0015% trị tăng nhãn áp (30 ống x 0.3ml)
Dung dịch nhỏ mắt Taflotan-S 0.0015% trị tăng nhãn áp (30 ống x 0.3ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Philmoxista trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Dung dịch nhỏ mắt Philmoxista trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Diquas 3% trị khô mắt lọ 5ml
Dung dịch nhỏ mắt Diquas 3% trị khô mắt lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hỗn dịch nhỏ mắt Pred Forte 1% trị viêm mi mắt, kết mạc, giác mạc lọ 5ml
Hỗn dịch nhỏ mắt Pred Forte 1% trị viêm mi mắt, kết mạc, giác mạc lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Refresh Liquigel giảm kích ứng mắt, khô mắt lọ 15ml
Dung dịch nhỏ mắt Refresh Liquigel giảm kích ứng mắt, khô mắt lọ 15ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ tai Otipax trị đau tại chỗ do viêm tai chai 15ml
Dung dịch nhỏ tai Otipax trị đau tại chỗ do viêm tai chai 15ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Torexvis 0.3% trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Dung dịch nhỏ mắt Torexvis 0.3% trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc xịt mũi Meseca Fort giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng lọ 60 liều
Thuốc xịt mũi Meseca Fort giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng lọ 60 liều
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hỗn dịch nhỏ mắt Azarga trị tăng nhãn áp lọ 5ml
Hỗn dịch nhỏ mắt Azarga trị tăng nhãn áp lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Nước súc miệng Cineline sát trùng, khử mùi hôi chai 250ml
Nước súc miệng Cineline sát trùng, khử mùi hôi chai 250ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Cravit 1.5% trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Dung dịch nhỏ mắt Cravit 1.5% trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Syseye 0.3% giảm kích ứng mắt, khô mắt lọ 10ml
Dung dịch nhỏ mắt Syseye 0.3% giảm kích ứng mắt, khô mắt lọ 10ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Cồn Boric F.T Pharma 3% phòng viêm tai lọ 10ml
Cồn Boric F.T Pharma 3% phòng viêm tai lọ 10ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt DuoTrav làm giảm áp lực nội nhãn chai 2.5ml
Dung dịch nhỏ mắt DuoTrav làm giảm áp lực nội nhãn chai 2.5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.