Đã thêm vào giỏ hàng
Trị bệnh xương khớp
Phong Tê Thấp Nhất Nhất trị viêm khớp, thoái hóa đốt sống (3 vỉ x 10 viên)
Phong Tê Thấp Nhất Nhất trị viêm khớp, thoái hóa đốt sống (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bonlutin giảm triệu chứng thoái hóa khớp gối (4 vỉ x 15 viên)
Bonlutin giảm triệu chứng thoái hóa khớp gối (4 vỉ x 15 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Sis-Bone bổ sung canxi, trị loãng xương (10 vỉ x 10 viên)
Sis-Bone bổ sung canxi, trị loãng xương (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc bột Glucosamin Stada Sachet 1500mg giảm thoái hóa khớp (30 gói x 4g)
Thuốc bột Glucosamin Stada Sachet 1500mg giảm thoái hóa khớp (30 gói x 4g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Seocem 50mg Capsule trị thoái hóa xương khớp (10 vỉ x 10 viên)
Seocem 50mg Capsule trị thoái hóa xương khớp (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Glupain Forte 750mg giảm triệu chứng thoái hóa khớp gối (10 vỉ x 10 viên)
Glupain Forte 750mg giảm triệu chứng thoái hóa khớp gối (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dưỡng Cốt Hoàn giảm đau nhức xương khớp, phòng loãng xương (20 túi x 5g)
Dưỡng Cốt Hoàn giảm đau nhức xương khớp, phòng loãng xương (20 túi x 5g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Morinda Citrifolia 100mg trị đau nhức, sưng khớp chai 50 viên
Morinda Citrifolia 100mg trị đau nhức, sưng khớp chai 50 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Maxlen-70 trị loãng xương (1 vỉ x 4 viên)
Maxlen-70 trị loãng xương (1 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Jointmeno 150mg phòng và trị loãng xương (1 vỉ x 1 viên)
Jointmeno 150mg phòng và trị loãng xương (1 vỉ x 1 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Reduze giảm triệu chứng bị viêm khớp gối nhẹ và trung bình (5 vỉ x 12 viên)
Reduze giảm triệu chứng bị viêm khớp gối nhẹ và trung bình (5 vỉ x 12 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Maxx Women Capsule 70mg trị loãng xương (1 vỉ x 4 viên)
Maxx Women Capsule 70mg trị loãng xương (1 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc cốm AtiGluco 1500 Sac giảm triệu chứng viêm khớp (30 gói x 3g)
Thuốc cốm AtiGluco 1500 Sac giảm triệu chứng viêm khớp (30 gói x 3g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc bột Flexsa 1500 giảm triệu chứng viêm khớp gối (30 gói x 3.7g)
Thuốc bột Flexsa 1500 giảm triệu chứng viêm khớp gối (30 gói x 3.7g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Artrex trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp (6 vỉ x 10 viên)
Artrex trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Fosamax Plus 70mg/5600IU trị loãng xương (1 vỉ x 4 viên)
Fosamax Plus 70mg/5600IU trị loãng xương (1 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Artrodar 50mg trị triệu chứng thoái hóa xương khớp (3 vỉ x 10 viên)
Artrodar 50mg trị triệu chứng thoái hóa xương khớp (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Piascledine 300 trị thoái hóa xương khớp (1 vỉ x 15 viên)
Piascledine 300 trị thoái hóa xương khớp (1 vỉ x 15 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Xương Khớp Nhất Nhất trị đau lưng, đau thần kinh tọa, thoái hóa khớp (2 vỉ x 10 viên)
Xương Khớp Nhất Nhất trị đau lưng, đau thần kinh tọa, thoái hóa khớp (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Fosamax Plus 70mg/2800IU trị loãng xương (1 vỉ x 4 viên)
Fosamax Plus 70mg/2800IU trị loãng xương (1 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Oztis giảm triệu chứng thoái hóa khớp nhẹ và trung bình (6 vỉ x 10 viên)
Oztis giảm triệu chứng thoái hóa khớp nhẹ và trung bình (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
PM Joint-Care giảm triệu chứng thoái hóa khớp nhẹ và trung bình (5 vỉ x 12 viên)
PM Joint-Care giảm triệu chứng thoái hóa khớp nhẹ và trung bình (5 vỉ x 12 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Alenta 70mg trị loãng xương (1 vỉ x 4 viên)
Alenta 70mg trị loãng xương (1 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.