Đã thêm vào giỏ hàng
Trị đau dạ dày
Esonix 40mg trị trào ngược thực quản (3 vỉ x 10 viên)
Esonix 40mg trị trào ngược thực quản (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Nexipraz 40 trị trào ngược dạ dày, thực quản (5 vỉ x 7 viên)
Nexipraz 40 trị trào ngược dạ dày, thực quản (5 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
AmePrazol 20 trị viêm xước dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản (5 vỉ x 6 viên)
AmePrazol 20 trị viêm xước dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản (5 vỉ x 6 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
AmePrazol 40 trị viêm xước dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản (2 vỉ x 7 viên)
AmePrazol 40 trị viêm xước dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản (2 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Drotacolic 40mg giảm đau do co thắt dạ dày, ruột chai 100 viên
Drotacolic 40mg giảm đau do co thắt dạ dày, ruột chai 100 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Omeraz 20 trị viêm loét, trào ngược dạ dày, thực quản (5 vỉ x 4 viên)
Omeraz 20 trị viêm loét, trào ngược dạ dày, thực quản (5 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hỗn dịch uống Ebysta 20mg trị trào ngược dạ dày, thực quản (20 gói x 10ml)
Hỗn dịch uống Ebysta 20mg trị trào ngược dạ dày, thực quản (20 gói x 10ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Panto-Denk 40 trị trào ngược dạ dày, thực quản (2 vỉ x 14 viên)
Panto-Denk 40 trị trào ngược dạ dày, thực quản (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Happi 20 trị trào ngược dạ dày, thực quản (10 vỉ x 10 viên)
Happi 20 trị trào ngược dạ dày, thực quản (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Omeprazole Stada 20mg trị trào ngược dạ dày, thực quản (3 vỉ x 10 viên)
Omeprazole Stada 20mg trị trào ngược dạ dày, thực quản (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc bột Diosmectit 3g trị đau của viêm dạ dày - ruột (30 gói x 3g)
Thuốc bột Diosmectit 3g trị đau của viêm dạ dày - ruột (30 gói x 3g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Pantonix 40 trị trào ngược dạ dày, thực quản (5 vỉ x 10 viên)
Pantonix 40 trị trào ngược dạ dày, thực quản (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Somexwell-40 trị trào ngược dạ dày, thực quản (3 vỉ x 10 viên)
Somexwell-40 trị trào ngược dạ dày, thực quản (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Decolic F trị chứng đau đường tiêu hóa (10 vỉ x 10 viên)
Decolic F trị chứng đau đường tiêu hóa (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Ranilex trị loét dạ dày tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản (5 vỉ x 10 viên)
Ranilex trị loét dạ dày tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Detriat 100mg giảm đau do co thắt tiêu hóa (2 vỉ x 10 viên)
Detriat 100mg giảm đau do co thắt tiêu hóa (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Pms-Lansoprazol 30 trị trào ngược dạ dày, thực quản (1 vỉ x 10 viên)
Pms-Lansoprazol 30 trị trào ngược dạ dày, thực quản (1 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Iboten 100mg giảm đau do co thắt tiêu hóa (10 vỉ x 10 viên)
Iboten 100mg giảm đau do co thắt tiêu hóa (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Haxium 40 trị trào ngược dạ dày, thực quản (3 vỉ x 10 viên)
Haxium 40 trị trào ngược dạ dày, thực quản (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Algelstad 20% trị viêm thực quản, loét dạ dày tá tràng (20 gói x 20g)
Algelstad 20% trị viêm thực quản, loét dạ dày tá tràng (20 gói x 20g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Pantoprazol Domesco 40mg điều trị viêm loét dạ dày (2 vỉ x 7 viên)
Pantoprazol Domesco 40mg điều trị viêm loét dạ dày (2 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Meyerazol 20mg trị trào ngược dạ dày, thực quản, loét dạ dày-tá tràng (3 vỉ x 10 viên)
Meyerazol 20mg trị trào ngược dạ dày, thực quản, loét dạ dày-tá tràng (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Emanera 20mg trị viêm loét thực quản do trào ngược (4 vỉ x 7 viên)
Emanera 20mg trị viêm loét thực quản do trào ngược (4 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Ritozol 20mg Capsule trị trào ngược dạ dày, thực quản (2 vỉ x 7 viên)
Ritozol 20mg Capsule trị trào ngược dạ dày, thực quản (2 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Emanera 40mg trị viêm loét thực quản do trào ngược (4 vỉ x 7 viên)
Emanera 40mg trị viêm loét thực quản do trào ngược (4 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Rabewell-20 trị trào ngược dạ dày, thực quản (3 vỉ x 10 viên)
Rabewell-20 trị trào ngược dạ dày, thực quản (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Esoswift* 20 trị viêm loét dạ dày, tá tràng (3 vỉ x 10 viên)
Esoswift* 20 trị viêm loét dạ dày, tá tràng (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên nhai AmeBismo 262mg trị rối loạn tiêu hóa (6 vỉ x 10 viên)
Viên nhai AmeBismo 262mg trị rối loạn tiêu hóa (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hỗn dịch uống TenamydGel SM làm dịu triệu chứng do tăng acid dạ dày (20 gói x 10g)
Hỗn dịch uống TenamydGel SM làm dịu triệu chứng do tăng acid dạ dày (20 gói x 10g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Protomac-40 trị trào ngược dạ dày, thực quản (3 vỉ x 10 viên)
Protomac-40 trị trào ngược dạ dày, thực quản (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.