Đã thêm vào giỏ hàng
Tim mạch, tiểu đường, mỡ máu
Flodilan 4mg thuốc trị đái tháo đường tuýp 2 (2 vỉ x 14 viên)
Flodilan 4mg thuốc trị đái tháo đường tuýp 2 (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Usasartim 300mg trị tăng huyết áp (3 vỉ x 10 viên)
Usasartim 300mg trị tăng huyết áp (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Nady-Dapag 10 trị đái tháo đường tuýp 2 (3 vỉ x 10 viên)
Nady-Dapag 10 trị đái tháo đường tuýp 2 (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hasanlor 5 trị tăng huyết áp (10 vỉ x 10 viên)
Hasanlor 5 trị tăng huyết áp (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hezepril 10 trị tăng huyết áp, suy tim sung huyết (6 vỉ x 10 viên)
Hezepril 10 trị tăng huyết áp, suy tim sung huyết (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Rotorlip 20 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Rotorlip 20 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Atorvastatin Domesco 20mg trị tăng cholesterol máu (2 vỉ x 10 viên)
Atorvastatin Domesco 20mg trị tăng cholesterol máu (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Glumeform 750 XR trị đái tháo đường (3 vỉ x 10 viên)
Glumeform 750 XR trị đái tháo đường (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Lipcor 50 trị tăng huyết áp, suy tim mạn tính (3 vỉ x 10 viên)
Lipcor 50 trị tăng huyết áp, suy tim mạn tính (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Clopias phòng ngừa các biến cố xơ vữa huyết khối (3 vỉ x 10 viên)
Clopias phòng ngừa các biến cố xơ vữa huyết khối (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Glumeform 500 XR trị đái tháo đường (10 vỉ x 10 viên)
Glumeform 500 XR trị đái tháo đường (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Glumeform 1000 XR trị đái tháo đường (3 vỉ x 10 viên)
Glumeform 1000 XR trị đái tháo đường (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Egilok 25mg trị tăng huyết áp, đau thắt ngực chai 60 viên
Egilok 25mg trị tăng huyết áp, đau thắt ngực chai 60 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Pyzacar 25mg trị tăng huyết áp, suy tim mạn tính (2 vỉ x 15 viên)
Pyzacar 25mg trị tăng huyết áp, suy tim mạn tính (2 vỉ x 15 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Kali Clorid Nadyphar 500mg phòng và trị triệu chứng giảm kali huyết (10 vỉ x 10 viên)
Kali Clorid Nadyphar 500mg phòng và trị triệu chứng giảm kali huyết (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hapresval Plus 80/12.5 trị tăng huyết áp (10 vỉ x 10 viên)
Hapresval Plus 80/12.5 trị tăng huyết áp (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Pitator Tablets 2mg trị rối loạn mỡ máu (2 vỉ x 14 viên)
Pitator Tablets 2mg trị rối loạn mỡ máu (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Kavasdin 5 trị tăng huyết áp, đau thắt ngực (10 vỉ x 10 viên)
Kavasdin 5 trị tăng huyết áp, đau thắt ngực (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Zlatko-100 trị tiểu đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (3 vỉ x 10 viên)
Zlatko-100 trị tiểu đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Metformin 500 Novartis trị đái tháo đường (6 vỉ x 10 viên)
Metformin 500 Novartis trị đái tháo đường (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Valazyd 160 trị tăng huyết áp, suy tim (10 vỉ x 10 viên)
Valazyd 160 trị tăng huyết áp, suy tim (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Amlodipine Stada 5mg trị cao huyết áp, đau thắt ngực (3 vỉ x 10 viên)
Amlodipine Stada 5mg trị cao huyết áp, đau thắt ngực (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Statinagi 10 trị rối loạn mỡ máu (6 vỉ x 10 viên)
Statinagi 10 trị rối loạn mỡ máu (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bisoprolol Novartis Access 5mg trị tăng huyết áp, đau thắt ngực (4 vỉ x 25 viên)
Bisoprolol Novartis Access 5mg trị tăng huyết áp, đau thắt ngực (4 vỉ x 25 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Valazyd 80 trị tăng huyết áp, suy tim (10 vỉ x 10 viên)
Valazyd 80 trị tăng huyết áp, suy tim (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Fluvastatin MD Pharco 40mg trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Fluvastatin MD Pharco 40mg trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Zentobiso 10mg trị suy tim mãn tính ổn định (2 vỉ x 14 viên)
Zentobiso 10mg trị suy tim mãn tính ổn định (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên ngậm Meko Coramin trị suy hô hấp, suy tuần hoàn (5 vỉ x 4 viên)
Viên ngậm Meko Coramin trị suy hô hấp, suy tuần hoàn (5 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Ramifix 2.5mg trị tăng huyết áp, suy tim (3 vỉ x 10 viên)
Ramifix 2.5mg trị tăng huyết áp, suy tim (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bonzacim 20 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Bonzacim 20 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.