Đã thêm vào giỏ hàng
Dị ứng, say xe
Hỗn dịch uống A.T Fexofenadin 30mg/5ml trị viêm mũi dị ứng, mày đay (30 gói x 5ml)
Hỗn dịch uống A.T Fexofenadin 30mg/5ml trị viêm mũi dị ứng, mày đay (30 gói x 5ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch uống Atilene 2.5mg/5ml trị triệu chứng các biểu hiện dị ứng (30 ống x 5ml)
Dung dịch uống Atilene 2.5mg/5ml trị triệu chứng các biểu hiện dị ứng (30 ống x 5ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch uống Rupafin 1mg/ml trị triệu chứng viêm mũi dị ứng, mề đay chai 120ml
Dung dịch uống Rupafin 1mg/ml trị triệu chứng viêm mũi dị ứng, mề đay chai 120ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Vaco-pola 2 trị sổ mũi dị ứng, viêm mũi (2 vỉ x 15 viên)
Vaco-pola 2 trị sổ mũi dị ứng, viêm mũi (2 vỉ x 15 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Telfast BD 60mg trị viêm mũi dị ứng, mày đay vô căn mạn tính (3 vỉ x 10 viên)
Telfast BD 60mg trị viêm mũi dị ứng, mày đay vô căn mạn tính (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Momvina 50mg phòng và trị buồn nôn, say xe (25 vỉ x 4 viên)
Momvina 50mg phòng và trị buồn nôn, say xe (25 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Clorpheniramin Khapharco 4mg trị viêm mũi dị ứng (10 vỉ x 20 viên)
Clorpheniramin Khapharco 4mg trị viêm mũi dị ứng (10 vỉ x 20 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Tusalene 5mg trị triệu chứng các dạng dị ứng, ho khan, mất ngủ (10 vỉ x 25 viên)
Tusalene 5mg trị triệu chứng các dạng dị ứng, ho khan, mất ngủ (10 vỉ x 25 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Siro Daleston-D trị viêm mũi dị ứng, mề đay, viêm đường hô hấp trên chai 30ml
Siro Daleston-D trị viêm mũi dị ứng, mề đay, viêm đường hô hấp trên chai 30ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Cetirizine Stada 10mg trị các triệu chứng viêm mũi dị ứng, mày đay (10 vỉ x 10 viên)
Cetirizine Stada 10mg trị các triệu chứng viêm mũi dị ứng, mày đay (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Meyeratadin 10mg trị viêm mũi dị ứng, mày đay (10 vỉ x 10 viên)
Meyeratadin 10mg trị viêm mũi dị ứng, mày đay (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Alertin 10mg trị viêm mũi dị ứng, nổi mề đay, ngứa (3 vỉ x 10 viên)
Alertin 10mg trị viêm mũi dị ứng, nổi mề đay, ngứa (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Telfor 60mg trị các triệu chứng viêm mũi dị ứng, mày đay (2 vỉ x 10 viên)
Telfor 60mg trị các triệu chứng viêm mũi dị ứng, mày đay (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Vomina 50 trị chóng mặt, buồn nôn (25 vỉ x 4 viên)
Vomina 50 trị chóng mặt, buồn nôn (25 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Loratadin 10mg Traphaco trị viêm mũi dị ứng, mày đay (1 vỉ x 10 viên)
Loratadin 10mg Traphaco trị viêm mũi dị ứng, mày đay (1 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Siro Becolorat 0,5mg/ml giảm nhanh các triệu chứng viêm mũi dị ứng (20 gói x 5ml)
Siro Becolorat 0,5mg/ml giảm nhanh các triệu chứng viêm mũi dị ứng (20 gói x 5ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Xonatrix 60mg trị viêm mũi dị ứng, mày đay (3 vỉ x 10 viên)
Xonatrix 60mg trị viêm mũi dị ứng, mày đay (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Xonatrix-120 giúp giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng theo mùa (3 vỉ x 10 viên)
Xonatrix-120 giúp giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng theo mùa (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bostadin 10mg hộp 100 viên trị viêm mũi dị ứng, ngứa, mày đay
Bostadin 10mg hộp 100 viên trị viêm mũi dị ứng, ngứa, mày đay
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Loreze Clearcap 10mg trị viêm mũi dị ứng, mày đay (5 vỉ x 10 viên)
Loreze Clearcap 10mg trị viêm mũi dị ứng, mày đay (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Histalong-L 5mg trị viêm mũi dị ứng, mề đay (2 vỉ x 10 viên)
Histalong-L 5mg trị viêm mũi dị ứng, mề đay (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc Xoang Nhất Nhất trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng (3 vỉ x 10 viên)
Thuốc Xoang Nhất Nhất trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Atirin 10 trị viêm mũi dị ứng, mày đay (3 vỉ x 10 viên)
Atirin 10 trị viêm mũi dị ứng, mày đay (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Fexet 60mg trị viêm mũi dị ứng theo mùa, nổi mày đay tự phát mãn tính (1 vỉ x 10 viên)
Fexet 60mg trị viêm mũi dị ứng theo mùa, nổi mày đay tự phát mãn tính (1 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Fexet 120mg trị viêm mũi dị ứng theo mùa, nổi mày đay tự phát mãn tính (2 vỉ x 10 viên)
Fexet 120mg trị viêm mũi dị ứng theo mùa, nổi mày đay tự phát mãn tính (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Peritol 4mg trị dị ứng, đau đầu (10 vỉ x 10 viên)
Peritol 4mg trị dị ứng, đau đầu (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Vezyx 5mg giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng, mề đay (2 vỉ x 14 viên)
Vezyx 5mg giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng, mề đay (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Fexet 180mg trị viêm mũi dị ứng theo mùa, nổi mày đay (2 vỉ x 10 viên)
Fexet 180mg trị viêm mũi dị ứng theo mùa, nổi mày đay (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Fexophar 120mg trị viêm mũi dị ứng, dị ứng da, nổi mề đay (5 vỉ x 10 viên)
Fexophar 120mg trị viêm mũi dị ứng, dị ứng da, nổi mề đay (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Fexophar 60mg trị viêm mũi dị ứng, dị ứng da, nổi mề đay (5 vỉ x 10 viên)
Fexophar 60mg trị viêm mũi dị ứng, dị ứng da, nổi mề đay (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.