Đã thêm vào giỏ hàng
Trị rối loạn lipid máu
Rotorlip 20 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Rotorlip 20 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Atorvastatin Domesco 20mg trị tăng cholesterol máu (2 vỉ x 10 viên)
Atorvastatin Domesco 20mg trị tăng cholesterol máu (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Pitator Tablets 2mg trị rối loạn mỡ máu (2 vỉ x 14 viên)
Pitator Tablets 2mg trị rối loạn mỡ máu (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Statinagi 10 trị rối loạn mỡ máu (6 vỉ x 10 viên)
Statinagi 10 trị rối loạn mỡ máu (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Fluvastatin MD Pharco 40mg trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Fluvastatin MD Pharco 40mg trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bonzacim 20 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Bonzacim 20 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bonzacim 10 làm giảm cholesterol toàn phần (3 vỉ x 10 viên)
Bonzacim 10 làm giảm cholesterol toàn phần (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hypolip-20 trị rối loạn lipid máu (3 vỉ x 10 viên)
Hypolip-20 trị rối loạn lipid máu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Normelip 20mg hộp 20 viên thuốc điều trị tăng cholesterol huyết (2 vỉ x 10 viên)
Normelip 20mg hộp 20 viên thuốc điều trị tăng cholesterol huyết (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Stavacor 20mg trị tăng cholesterol máu, rối loạn mỡ máu hỗn hợp (3 vỉ x 10 viên)
Stavacor 20mg trị tăng cholesterol máu, rối loạn mỡ máu hỗn hợp (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Caditor 40 trị tăng cholesterol huyết (3 vỉ x 10 viên)
Caditor 40 trị tăng cholesterol huyết (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Caditor 10 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Caditor 10 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Vasulax-10 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Vasulax-10 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Tormeg-20 ngừa bệnh tim mạch (3 vỉ x 10 viên)
Tormeg-20 ngừa bệnh tim mạch (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Tormeg-10 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Tormeg-10 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Fenostad 200 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Fenostad 200 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Atorlip 10 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Atorlip 10 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Fenostad 160 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Fenostad 160 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Zyrova 20 trị rối loạn mỡ máu (10 vỉ x 10 viên)
Zyrova 20 trị rối loạn mỡ máu (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Vaslor-40 trị rối loạn mỡ máu (6 vỉ x 10 viên)
Vaslor-40 trị rối loạn mỡ máu (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hafenthyl 200 trị tăng triglycerid máu (5 vỉ x 10 viên)
Hafenthyl 200 trị tăng triglycerid máu (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Statinagi 10 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Statinagi 10 trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Rosutrox 10mg trị tăng cholesterol trong máu (4 vỉ x 7 viên)
Rosutrox 10mg trị tăng cholesterol trong máu (4 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Gon Sa Atzeti 10/10mg trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Gon Sa Atzeti 10/10mg trị rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Devastin 10 trị tăng cholesterol máu, rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Devastin 10 trị tăng cholesterol máu, rối loạn mỡ máu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hafenthyl 145mg trị rối loại lipoprotein máu (3 vỉ x 10 viên)
Hafenthyl 145mg trị rối loại lipoprotein máu (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Silvasten 20/10mg trị rối loạn mỡ máu (4 vỉ x 7 viên)
Silvasten 20/10mg trị rối loạn mỡ máu (4 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Nasrix 20/10mg trị rối loạn mỡ máu (6 vỉ x 10 viên)
Nasrix 20/10mg trị rối loạn mỡ máu (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Zoamco-A 5mg/10mg trị tăng huyết áp và phòng đau thắt ngực ổn định (2 vỉ x 10 viên)
Zoamco-A 5mg/10mg trị tăng huyết áp và phòng đau thắt ngực ổn định (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Nasrix 20/10mg trị rối loạn mỡ máu (4 vỉ x 7 viên)
Nasrix 20/10mg trị rối loạn mỡ máu (4 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.