Đã thêm vào giỏ hàng
Kháng sinh
Smodir-DT 300mg trị nhiễm khuẩn (1 vỉ x 10 viên)
Smodir-DT 300mg trị nhiễm khuẩn (1 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Biseptol 480 trị nhiễm khuẩn (1 vỉ x 20 viên)
Biseptol 480 trị nhiễm khuẩn (1 vỉ x 20 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Curam 625mg trị nhiễm khuẩn (10 vỉ x 8 viên)
Curam 625mg trị nhiễm khuẩn (10 vỉ x 8 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Curam 1000mg trị nhiễm khuẩn (10 vỉ x 8 viên)
Curam 1000mg trị nhiễm khuẩn (10 vỉ x 8 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Sansvigyl Hà Tây trị các bệnh nhiễm trùng về răng, miệng (2 vỉ x 10 viên)
Sansvigyl Hà Tây trị các bệnh nhiễm trùng về răng, miệng (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Medoclav 1g trị ngắn hạn các trường hợp nhiễm khuẩn (2 vỉ x 7 viên)
Medoclav 1g trị ngắn hạn các trường hợp nhiễm khuẩn (2 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Medoclav 625mg trị các trường hợp nhiễm khuẩn (4 vỉ x 4 viên)
Medoclav 625mg trị các trường hợp nhiễm khuẩn (4 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
CKDKmoxilin Dry Syrup 7:1 trị nhiễm khuẩn trong thời gian ngắn chai 50ml
CKDKmoxilin Dry Syrup 7:1 trị nhiễm khuẩn trong thời gian ngắn chai 50ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Augxicine 1g trị trong thời gian ngắn các trường hợp nhiễm khuẩn (4 vỉ x 7 viên)
Augxicine 1g trị trong thời gian ngắn các trường hợp nhiễm khuẩn (4 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Agi-Cotrim F trị nhiễm khuẩn (10 vỉ x 10 viên)
Agi-Cotrim F trị nhiễm khuẩn (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
LevoDHG 250 trị nhiễm khuẩn (3 vỉ x 10 viên)
LevoDHG 250 trị nhiễm khuẩn (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Doncef 500mg trị nhiễm khuẩn da, nhiễm khuẩn hô hấp (3 vỉ x 10 viên)
Doncef 500mg trị nhiễm khuẩn da, nhiễm khuẩn hô hấp (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bột pha hỗn dịch uống Rovas 0.75M trị nhiễm khuẩn (24 gói x 3g)
Bột pha hỗn dịch uống Rovas 0.75M trị nhiễm khuẩn (24 gói x 3g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Ethambutol Mekophar 400mg trị lao và phối hợp các thuốc chống lao khác ( 20 vỉ x 10 viên)
Ethambutol Mekophar 400mg trị lao và phối hợp các thuốc chống lao khác ( 20 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Cloroquin Phosphat Mekophar 250mg trị sốt rét cấp, viêm khớp dạng thấp chai 200 viên
Cloroquin Phosphat Mekophar 250mg trị sốt rét cấp, viêm khớp dạng thấp chai 200 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Momencef 375mg trị nhiễm khuẩn hô hấp, đường niệu (3 vỉ x 7 viên)
Momencef 375mg trị nhiễm khuẩn hô hấp, đường niệu (3 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bột pha hỗn dịch uống Clorfast 125mg trị nhiễm khuẩn (10 gói x 3g)
Bột pha hỗn dịch uống Clorfast 125mg trị nhiễm khuẩn (10 gói x 3g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Mactaxim 100 DT trị nhiễm khuẩn (1 vỉ x 10 viên)
Mactaxim 100 DT trị nhiễm khuẩn (1 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc bột pha hỗn dịch uống Augclamox 250 trị nhiễm khuẩn (12 gói x 1.5g)
Thuốc bột pha hỗn dịch uống Augclamox 250 trị nhiễm khuẩn (12 gói x 1.5g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dobixil 500mg trị nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm gây ra (10 vỉ x 10 viên)
Dobixil 500mg trị nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm gây ra (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bột pha hỗn dịch uống Tendipoxim 100 trị nhiễm khuẩn (10 gói x 3g)
Bột pha hỗn dịch uống Tendipoxim 100 trị nhiễm khuẩn (10 gói x 3g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Cefuroxim Vidipha 500mg trị nhiễm khuẩn (4 vỉ x 5 viên)
Cefuroxim Vidipha 500mg trị nhiễm khuẩn (4 vỉ x 5 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Augxicine 625 trị nhiễm khuẩn (4 vỉ x 7 viên)
Augxicine 625 trị nhiễm khuẩn (4 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc bột Agiroxi 50 trị nhiễm khuẩn hô hấp, bệnh bạch hầu (20 gói x 1.5g)
Thuốc bột Agiroxi 50 trị nhiễm khuẩn hô hấp, bệnh bạch hầu (20 gói x 1.5g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Vigentin 875mg/125mg trị nhiễm khuẩn (2 vỉ x 7 viên)
Vigentin 875mg/125mg trị nhiễm khuẩn (2 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Cefuroxime Stada 500mg trị nhiễm khuẩn (2 vỉ x 5 viên)
Cefuroxime Stada 500mg trị nhiễm khuẩn (2 vỉ x 5 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Midatan 500/125 trị nhiễm khuẩn (2 vỉ x 7 viên)
Midatan 500/125 trị nhiễm khuẩn (2 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Midantin 875/125 trị nhiễm khuẩn (2 vỉ x 7 viên)
Midantin 875/125 trị nhiễm khuẩn (2 vỉ x 7 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Meiact 200mg trị trị viêm amidan, viêm họng (2 vỉ x 10 viên)
Meiact 200mg trị trị viêm amidan, viêm họng (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Acid Nalidixic Becamex 500mg trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới (10 vỉ x 10 viên)
Acid Nalidixic Becamex 500mg trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.