Đã thêm vào giỏ hàng
Tiêu nhầy, long đờm
Sirô Ambroxol Danapha 15mg/5ml hỗ trợ trị các rối loạn bài tiết ở phế quản chai 60ml
Sirô Ambroxol Danapha 15mg/5ml hỗ trợ trị các rối loạn bài tiết ở phế quản chai 60ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Ausmuco 750V trị hỗ trợ trong bệnh lý hô hấp có tăng tiết nhầy (2 vỉ x 10 viên)
Ausmuco 750V trị hỗ trợ trong bệnh lý hô hấp có tăng tiết nhầy (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch uống A.T Ambroxol 30mg/5ml tan đàm trong bệnh lý hô hấp (30 ống x 5ml)
Dung dịch uống A.T Ambroxol 30mg/5ml tan đàm trong bệnh lý hô hấp (30 ống x 5ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Siro Olesom 30mg/5ml tan đàm trong bệnh lý hô hấp chai 100ml
Siro Olesom 30mg/5ml tan đàm trong bệnh lý hô hấp chai 100ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Acetylcystein Imexpharm 200mg hỗ trợ trị bệnh lý hô hấp có đờm (10 vỉ x 10 viên)
Acetylcystein Imexpharm 200mg hỗ trợ trị bệnh lý hô hấp có đờm (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Acetylcysteine Mekophar 200mg tan đàm trong bệnh lý hô hấp (10 vỉ x 10 viên)
Acetylcysteine Mekophar 200mg tan đàm trong bệnh lý hô hấp (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Paxirasol 8mg trị bệnh đường hô hấp, tan đàm trong viêm mũi họng (2 vỉ x 10 viên)
Paxirasol 8mg trị bệnh đường hô hấp, tan đàm trong viêm mũi họng (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hexinvon 8 phân hủy chất tiết trong bệnh lý ho hấp (10 vỉ x 10 viên)
Hexinvon 8 phân hủy chất tiết trong bệnh lý ho hấp (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bromhexin Domesco 8mg tan đàm trong bệnh lý hô hấp (3 vỉ x 10 viên)
Bromhexin Domesco 8mg tan đàm trong bệnh lý hô hấp (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Ambroxol HCl Tablets 30mg long đờm, tiêu nhầy, trị bệnh đường hô hấp (10 vỉ x 10 viên)
Ambroxol HCl Tablets 30mg long đờm, tiêu nhầy, trị bệnh đường hô hấp (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc bột Acetylcystein Boston 200 trị rối loạn tiết dịch phế quản (30 gói x 1g)
Thuốc bột Acetylcystein Boston 200 trị rối loạn tiết dịch phế quản (30 gói x 1g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Terpinzoat trị ho, loãng đàm trong bệnh lý hô hấp (10 vỉ x 10 viên)
Terpinzoat trị ho, loãng đàm trong bệnh lý hô hấp (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Elpertone 300mg trị triệu chứng đợt viêm phế quản cấp và mạn tính (6 vỉ x 10 viên)
Elpertone 300mg trị triệu chứng đợt viêm phế quản cấp và mạn tính (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch uống A.T Bromhexine 4mg/5ml loãng đàm trong bệnh lý hô hấp (30 ống x 5ml)
Dung dịch uống A.T Bromhexine 4mg/5ml loãng đàm trong bệnh lý hô hấp (30 ống x 5ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Stacytine 200 Cap tiêu nhầy trong bệnh lý hô hấp (10 vỉ x 10 viên)
Stacytine 200 Cap tiêu nhầy trong bệnh lý hô hấp (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc bột Mitux 200mg làm tan đàm trong bệnh lý hô hấp (24 gói x 1.5g)
Thuốc bột Mitux 200mg làm tan đàm trong bệnh lý hô hấp (24 gói x 1.5g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Siro Halixol 15mg/5ml trị bệnh đường hô hấp, tan đàm trong viêm mũi họng chai 100ml
Siro Halixol 15mg/5ml trị bệnh đường hô hấp, tan đàm trong viêm mũi họng chai 100ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Philmyrtol 300 làm loãng đàm trong viêm phế quản, viêm xoang mũi (6 vỉ x 10 viên)
Philmyrtol 300 làm loãng đàm trong viêm phế quản, viêm xoang mũi (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Anpemux 250mg trị rối loạn tiết dịch hô hấp (6 vỉ x 10 viên)
Anpemux 250mg trị rối loạn tiết dịch hô hấp (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Vectrine 300mg làm loãng, tiêu đàm trong bệnh lý hô hấp (2 vỉ x 10 viên)
Vectrine 300mg làm loãng, tiêu đàm trong bệnh lý hô hấp (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bột pha dung dịch uống ACC 200 tan đàm trong bệnh lý hô hấp (50 gói x 3ml)
Bột pha dung dịch uống ACC 200 tan đàm trong bệnh lý hô hấp (50 gói x 3ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc cốm Acehasan 200 tan đàm trong bệnh lý hô hấp (30 gói x 3g)
Thuốc cốm Acehasan 200 tan đàm trong bệnh lý hô hấp (30 gói x 3g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Siro Ambroco 15mg/5ml hỗ trợ tan đàm trong bệnh lý hô hấp chai 60ml
Siro Ambroco 15mg/5ml hỗ trợ tan đàm trong bệnh lý hô hấp chai 60ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bisolvon 8mg loãng đàm trong bệnh phế quản phổi cấp và mạn (3 vỉ x 10 viên)
Bisolvon 8mg loãng đàm trong bệnh phế quản phổi cấp và mạn (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Amxolmuc 30mg trị bệnh cấp, mạn tính ở đường hô hấp (10 vỉ x 10 viên)
Amxolmuc 30mg trị bệnh cấp, mạn tính ở đường hô hấp (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bromhexin F.T Pharma 4mg tan đàm trong bệnh lý hô hấp (10 vỉ x 20 viên)
Bromhexin F.T Pharma 4mg tan đàm trong bệnh lý hô hấp (10 vỉ x 20 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bromhexin F.T Pharma 8mg trị rối loạn tiết dịch phế quản (10 vỉ x 20 viên)
Bromhexin F.T Pharma 8mg trị rối loạn tiết dịch phế quản (10 vỉ x 20 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Medovent 30mg trị triệu chứng bệnh phế quản - phổi cấp và mạn tính (10 vỉ x 10 viên)
Medovent 30mg trị triệu chứng bệnh phế quản - phổi cấp và mạn tính (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Eldosin Capsule 300mg loãng đàm trong bệnh lý hô hấp (3 vỉ x 10 viên)
Eldosin Capsule 300mg loãng đàm trong bệnh lý hô hấp (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc cốm Acemuc Kids 100mg tiêu nhầy trong bệnh hô hấp (30 gói x 0.5g)
Thuốc cốm Acemuc Kids 100mg tiêu nhầy trong bệnh hô hấp (30 gói x 0.5g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.