Đã thêm vào giỏ hàng
Về mạch máu
Clopias phòng ngừa các biến cố xơ vữa huyết khối (3 vỉ x 10 viên)
Clopias phòng ngừa các biến cố xơ vữa huyết khối (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Platetica 90mg dự phòng biến cố huyết khối do xơ vữa (10 vỉ x 10 viên)
Platetica 90mg dự phòng biến cố huyết khối do xơ vữa (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Pletaz 100mg tablets trị bệnh lý đau cách hồi ở chân (2 vỉ x 28 viên)
Pletaz 100mg tablets trị bệnh lý đau cách hồi ở chân (2 vỉ x 28 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Vixcar 75mg phòng ngừa các biến cố huyết khối do xơ vữa (3 vỉ x 10 viên)
Vixcar 75mg phòng ngừa các biến cố huyết khối do xơ vữa (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Midorel 75mg giảm biến cố do xơ vữa động mạch (3 vỉ x 10 viên)
Midorel 75mg giảm biến cố do xơ vữa động mạch (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Aspirin Stella 81mg dự phòng đột quỵ, nhồi máu cơ tim (2 vỉ x 28 viên)
Aspirin Stella 81mg dự phòng đột quỵ, nhồi máu cơ tim (2 vỉ x 28 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Citakey 50mg trị chứng khập khiễng cách hồi (6 vỉ x 10 viên)
Citakey 50mg trị chứng khập khiễng cách hồi (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Eliquis 2.5mg phòng ngừa đột quỵ, tắc tĩnh mạch phổi (2 vỉ x 10 viên)
Eliquis 2.5mg phòng ngừa đột quỵ, tắc tĩnh mạch phổi (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Clopalvix 75mg ngừa xơ vữa động mạch (5 vỉ x 14 viên)
Clopalvix 75mg ngừa xơ vữa động mạch (5 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Tivogg-5 phòng và trị huyết khối tĩnh mạch (6 vỉ x 10 viên)
Tivogg-5 phòng và trị huyết khối tĩnh mạch (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Pradaxa 110mg phòng và trị huyết khối (3 vỉ x 10 viên)
Pradaxa 110mg phòng và trị huyết khối (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Daklife 75mg phòng và trị huyết khối (3 vỉ x 10 viên)
Daklife 75mg phòng và trị huyết khối (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Pradaxa 75mg phòng ngừa đột quỵ, tai biến (3 vỉ x 10 viên)
Pradaxa 75mg phòng ngừa đột quỵ, tai biến (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Warfarin 5 SPM phòng và trị huyết khối tĩnh mạch (3 vỉ x 10 viên)
Warfarin 5 SPM phòng và trị huyết khối tĩnh mạch (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Azenmarol 4 phòng và trị huyết khối (10 vỉ x 10 viên)
Azenmarol 4 phòng và trị huyết khối (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Aspirin 81 dự phòng đột quỵ, nhồi máu cơ tim (20 vỉ x 10 viên)
Aspirin 81 dự phòng đột quỵ, nhồi máu cơ tim (20 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Xarelto 10mg phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (1 vỉ x 10 viên)
Xarelto 10mg phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (1 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Long Huyết P/H trị sưng đau, bầm tím (2 vỉ x 12 viên)
Long Huyết P/H trị sưng đau, bầm tím (2 vỉ x 12 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dogrel SaVi 75mg ngừa xơ vữa động mạch (3 vỉ x 10 viên)
Dogrel SaVi 75mg ngừa xơ vữa động mạch (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
SPLostal 100mg phòng và trị huyết khối (3 vỉ x 10 viên)
SPLostal 100mg phòng và trị huyết khối (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Aspilets EC 80mg phòng và trị huyết khối (10 vỉ x 10 viên)
Aspilets EC 80mg phòng và trị huyết khối (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Transamin Tablets 500mg trị chảy máu do tăng tiêu firin (10 vỉ x 10 viên)
Transamin Tablets 500mg trị chảy máu do tăng tiêu firin (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
DuoPlavin 75mg/100mg phòng và trị huyết khối (3 vỉ x 10 viên)
DuoPlavin 75mg/100mg phòng và trị huyết khối (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Transamin Tablets 250mg trị chảy máu do tăng tiêu firin (10 vỉ x 10 viên)
Transamin Tablets 250mg trị chảy máu do tăng tiêu firin (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Pletaal Tablets 100mg trị thiếu máu cục bộ (10 vỉ x 10 viên)
Pletaal Tablets 100mg trị thiếu máu cục bộ (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Clopistad 75mg phòng ngừa các biến cố do huyết khối động mạch (3 vỉ x 10 viên)
Clopistad 75mg phòng ngừa các biến cố do huyết khối động mạch (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.