Đã thêm vào giỏ hàng
Nhỏ mắt, tra mắt
Dug dịch nhỏ mắt, mũi Natri Clorid Medipharco 0,9% vệ sinh mắt, mũi lọ 12ml
Dug dịch nhỏ mắt, mũi Natri Clorid Medipharco 0,9% vệ sinh mắt, mũi lọ 12ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai Polydeson trị nhiễm khuẩn chai 5ml
Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai Polydeson trị nhiễm khuẩn chai 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Ticoldex trị viêm mắt, nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Dung dịch nhỏ mắt Ticoldex trị viêm mắt, nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Tobramycin 0,3% trị các bệnh nhiễm khuẩn mắt lọ 6ml
Dung dịch nhỏ mắt Tobramycin 0,3% trị các bệnh nhiễm khuẩn mắt lọ 6ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai Mepoly trị nhiễm khuẩn lọ 10ml
Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai Mepoly trị nhiễm khuẩn lọ 10ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Natri Clorid Bidiphar 0.9% vệ sinh mắt, mũi lọ 10ml
Dung dịch nhỏ mắt Natri Clorid Bidiphar 0.9% vệ sinh mắt, mũi lọ 10ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Natri Clorid HDpharma 0.9% vệ sinh mắt, mũi lọ 10ml
Dung dịch nhỏ mắt Natri Clorid HDpharma 0.9% vệ sinh mắt, mũi lọ 10ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc tra mắt Telodrop Eye Drops trị các triệu chứng khô mắt lọ 15ml
Thuốc tra mắt Telodrop Eye Drops trị các triệu chứng khô mắt lọ 15ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Ofloxacin Traphaco 0.3% trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Dung dịch nhỏ mắt Ofloxacin Traphaco 0.3% trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch Natri Clorid Traphaco 0,9% vệ sinh mắt, mũi chai 10ml
Dung dịch Natri Clorid Traphaco 0,9% vệ sinh mắt, mũi chai 10ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch tra mắt Phileo trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Dung dịch tra mắt Phileo trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Taflotan 0.0015% trị tăng nhãn áp lọ 2.5ml
Dung dịch nhỏ mắt Taflotan 0.0015% trị tăng nhãn áp lọ 2.5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Taflotan-S 0.0015% trị tăng nhãn áp (30 ống x 0.3ml)
Dung dịch nhỏ mắt Taflotan-S 0.0015% trị tăng nhãn áp (30 ống x 0.3ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Philmoxista trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Dung dịch nhỏ mắt Philmoxista trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Diquas 3% trị khô mắt lọ 5ml
Dung dịch nhỏ mắt Diquas 3% trị khô mắt lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hỗn dịch nhỏ mắt Pred Forte 1% trị viêm mi mắt, kết mạc, giác mạc lọ 5ml
Hỗn dịch nhỏ mắt Pred Forte 1% trị viêm mi mắt, kết mạc, giác mạc lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Refresh Liquigel giảm kích ứng mắt, khô mắt lọ 15ml
Dung dịch nhỏ mắt Refresh Liquigel giảm kích ứng mắt, khô mắt lọ 15ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Torexvis 0.3% trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Dung dịch nhỏ mắt Torexvis 0.3% trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hỗn dịch nhỏ mắt Azarga trị tăng nhãn áp lọ 5ml
Hỗn dịch nhỏ mắt Azarga trị tăng nhãn áp lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Cravit 1.5% trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Dung dịch nhỏ mắt Cravit 1.5% trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Syseye 0.3% giảm kích ứng mắt, khô mắt lọ 10ml
Dung dịch nhỏ mắt Syseye 0.3% giảm kích ứng mắt, khô mắt lọ 10ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt DuoTrav làm giảm áp lực nội nhãn chai 2.5ml
Dung dịch nhỏ mắt DuoTrav làm giảm áp lực nội nhãn chai 2.5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Tearbalance 0.1% trị tổn thương biểu mô giác mạc lọ 5ml
Dung dịch nhỏ mắt Tearbalance 0.1% trị tổn thương biểu mô giác mạc lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Combigan trị tăng nhãn áp lọ 5ml
Dung dịch nhỏ mắt Combigan trị tăng nhãn áp lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Nhũ tương nhỏ mắt Cationorm dưỡng ẩm, bôi trơn mắt (30 ống x 0.4ml)
Nhũ tương nhỏ mắt Cationorm dưỡng ẩm, bôi trơn mắt (30 ống x 0.4ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Tobrafar 0.3% trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Dung dịch nhỏ mắt Tobrafar 0.3% trị nhiễm khuẩn mắt lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Systane Ultra giảm chứng rát và kích ứng do khô mắt lọ 10ml
Dung dịch nhỏ mắt Systane Ultra giảm chứng rát và kích ứng do khô mắt lọ 10ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Timolol Maleate Eye Drops 0.5% trị bệnh glôcôm lọ 5ml
Dung dịch nhỏ mắt Timolol Maleate Eye Drops 0.5% trị bệnh glôcôm lọ 5ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Eyemiru 40 EX phòng và trị các bệnh về mắt chai 15ml
Dung dịch nhỏ mắt Eyemiru 40 EX phòng và trị các bệnh về mắt chai 15ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch nhỏ mắt Optive UD giảm kích ứng mắt, khô mắt (30 ống x 0.4ml)
Dung dịch nhỏ mắt Optive UD giảm kích ứng mắt, khô mắt (30 ống x 0.4ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.