Đã thêm vào giỏ hàng
Tim mạch, huyết áp
Usasartim 300mg trị tăng huyết áp (3 vỉ x 10 viên)
Usasartim 300mg trị tăng huyết áp (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hasanlor 5 trị tăng huyết áp (10 vỉ x 10 viên)
Hasanlor 5 trị tăng huyết áp (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hezepril 10 trị tăng huyết áp, suy tim sung huyết (6 vỉ x 10 viên)
Hezepril 10 trị tăng huyết áp, suy tim sung huyết (6 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Lipcor 50 trị tăng huyết áp, suy tim mạn tính (3 vỉ x 10 viên)
Lipcor 50 trị tăng huyết áp, suy tim mạn tính (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Egilok 25mg trị tăng huyết áp, đau thắt ngực chai 60 viên
Egilok 25mg trị tăng huyết áp, đau thắt ngực chai 60 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Pyzacar 25mg trị tăng huyết áp, suy tim mạn tính (2 vỉ x 15 viên)
Pyzacar 25mg trị tăng huyết áp, suy tim mạn tính (2 vỉ x 15 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Kali Clorid Nadyphar 500mg phòng và trị triệu chứng giảm kali huyết (10 vỉ x 10 viên)
Kali Clorid Nadyphar 500mg phòng và trị triệu chứng giảm kali huyết (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hapresval Plus 80/12.5 trị tăng huyết áp (10 vỉ x 10 viên)
Hapresval Plus 80/12.5 trị tăng huyết áp (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Kavasdin 5 trị tăng huyết áp, đau thắt ngực (10 vỉ x 10 viên)
Kavasdin 5 trị tăng huyết áp, đau thắt ngực (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Valazyd 160 trị tăng huyết áp, suy tim (10 vỉ x 10 viên)
Valazyd 160 trị tăng huyết áp, suy tim (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Amlodipine Stada 5mg trị cao huyết áp, đau thắt ngực (3 vỉ x 10 viên)
Amlodipine Stada 5mg trị cao huyết áp, đau thắt ngực (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bisoprolol Novartis Access 5mg trị tăng huyết áp, đau thắt ngực (4 vỉ x 25 viên)
Bisoprolol Novartis Access 5mg trị tăng huyết áp, đau thắt ngực (4 vỉ x 25 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Valazyd 80 trị tăng huyết áp, suy tim (10 vỉ x 10 viên)
Valazyd 80 trị tăng huyết áp, suy tim (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Zentobiso 10mg trị suy tim mãn tính ổn định (2 vỉ x 14 viên)
Zentobiso 10mg trị suy tim mãn tính ổn định (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên ngậm Meko Coramin trị suy hô hấp, suy tuần hoàn (5 vỉ x 4 viên)
Viên ngậm Meko Coramin trị suy hô hấp, suy tuần hoàn (5 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Ramifix 2.5mg trị tăng huyết áp, suy tim (3 vỉ x 10 viên)
Ramifix 2.5mg trị tăng huyết áp, suy tim (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Kalium Chloratum Biomedica 500mg phòng và trị thiếu kali (10 vỉ x 10 viên)
Kalium Chloratum Biomedica 500mg phòng và trị thiếu kali (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Misenbo 62.5 trị tăng huyết áp (3 vỉ x 10 viên)
Misenbo 62.5 trị tăng huyết áp (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Spinolac Fort thuốc lợi tiểu trị tăng huyết áp, suy tim (5 vỉ x 10 viên)
Spinolac Fort thuốc lợi tiểu trị tăng huyết áp, suy tim (5 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Misenbo 125 trị tăng huyết áp (3 vỉ x 10 viên)
Misenbo 125 trị tăng huyết áp (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Perindastad 4 trị tăng huyết áp, suy tim (1 vỉ x 30 viên)
Perindastad 4 trị tăng huyết áp, suy tim (1 vỉ x 30 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
SaVi Losartan 50 trị tăng huyết áp nguyên phát (3 vỉ x 10 viên)
SaVi Losartan 50 trị tăng huyết áp nguyên phát (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Lostad T100 trị tăng huyết áp và suy tim mạn tính (3 vỉ x 10 viên)
Lostad T100 trị tăng huyết áp và suy tim mạn tính (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Candesartan Stada 8mg trị tăng huyết áp, suy tim (2 vỉ x 14 viên)
Candesartan Stada 8mg trị tăng huyết áp, suy tim (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Lodimax 5 trị tăng huyết áp, đau thắt ngực (2 vỉ x 10 viên)
Lodimax 5 trị tăng huyết áp, đau thắt ngực (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Resilo 25 trị tăng huyết áp đơn trị liệu hoặc phối hợp (2 vỉ x 10 viên)
Resilo 25 trị tăng huyết áp đơn trị liệu hoặc phối hợp (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Dung dịch tiêm Lovenox 40mg/0.4ml dự phòng huyết khối (2 ống x 0.4ml)
Dung dịch tiêm Lovenox 40mg/0.4ml dự phòng huyết khối (2 ống x 0.4ml)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Bterol 150mg trị tăng huyết áp (2 vỉ x 14 viên)
Bterol 150mg trị tăng huyết áp (2 vỉ x 14 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Maxxcardio La 2 trị tăng huyết áp (3 vỉ x 10 viên)
Maxxcardio La 2 trị tăng huyết áp (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Splozarsin 50mg trị tăng huyết áp (3 vỉ x 10 viên)
Splozarsin 50mg trị tăng huyết áp (3 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.