Đã thêm vào giỏ hàng
Trị cảm cúm
Andol S trị các triệu chứng cảm (25 vỉ x 20 viên)
Andol S trị các triệu chứng cảm (25 vỉ x 20 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc bột Euquimol trị cảm sốt, sổ mũi do dị ứng thời tiết (30 gói x 3g)
Thuốc bột Euquimol trị cảm sốt, sổ mũi do dị ứng thời tiết (30 gói x 3g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên xông Euca-OPC sát khuẩn hô hấp, giải cảm (10 vỉ x 10 viên)
Viên xông Euca-OPC sát khuẩn hô hấp, giải cảm (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hapacol Cảm Cúm trị các triệu chứng của cảm cúm chai 200 viên
Hapacol Cảm Cúm trị các triệu chứng của cảm cúm chai 200 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Thuốc cốm sủi bọt Hapacol 150 Flu trị triệu chứng cảm sốt, sổ mũi hộp 24 gói
Thuốc cốm sủi bọt Hapacol 150 Flu trị triệu chứng cảm sốt, sổ mũi hộp 24 gói
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Glotadol Cold trị cảm cúm, cảm lạnh (10 vỉ x 10 viên)
Glotadol Cold trị cảm cúm, cảm lạnh (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Hapacol CS Day trị triệu chứng cảm cúm, cảm lạnh (10 vỉ x 10 viên)
Hapacol CS Day trị triệu chứng cảm cúm, cảm lạnh (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Cốm sủi Hapacol 325 Flu trị cảm cúm, cảm lạnh (24 gói x 1.5g)
Cốm sủi Hapacol 325 Flu trị cảm cúm, cảm lạnh (24 gói x 1.5g)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Cảm Xuyên Hương Yên Bái trị cảm cúm, cảm lạnh (10 vỉ x 10 viên)
Cảm Xuyên Hương Yên Bái trị cảm cúm, cảm lạnh (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Travicol Flu trị các chứng cảm cúm lọ 100 viên
Travicol Flu trị các chứng cảm cúm lọ 100 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Decolgen ND trị các triệu chứng cảm (12 vỉ x 10 viên)
Decolgen ND trị các triệu chứng cảm (12 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Siro New Ameflu Night Time giảm các triệu chứng cảm lạnh thông thường chai 60ml
Siro New Ameflu Night Time giảm các triệu chứng cảm lạnh thông thường chai 60ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Deflucold Day trị các triệu chứng cảm cúm (2 vỉ x 10 viên)
Deflucold Day trị các triệu chứng cảm cúm (2 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Paralmax Cảm Cúm giảm đau, hạ sốt (10 vỉ x 12 viên)
Paralmax Cảm Cúm giảm đau, hạ sốt (10 vỉ x 12 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Viên xông Hương Tràm Vim Báo Gấm trị cảm cúm, sát trùng mũi, họng (2 vỉ x 20 viên)
Viên xông Hương Tràm Vim Báo Gấm trị cảm cúm, sát trùng mũi, họng (2 vỉ x 20 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Decolgen Forte trị các triệu chứng cảm thông thường, viêm mũi dị ứng (25 vỉ x 4 viên)
Decolgen Forte trị các triệu chứng cảm thông thường, viêm mũi dị ứng (25 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
New Ameflu Daytime + C giảm các triệu chứng cảm cúm, cảm lạnh (10 vỉ x 10 viên)
New Ameflu Daytime + C giảm các triệu chứng cảm cúm, cảm lạnh (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Decolgen ND trị triệu chứng cảm thông thường, viêm mũi dị ứng (25 vỉ x 4 viên)
Decolgen ND trị triệu chứng cảm thông thường, viêm mũi dị ứng (25 vỉ x 4 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Ameflu Daytime giảm các triệu chứng cảm cúm, cảm lạnh (10 vỉ x 10 viên)
Ameflu Daytime giảm các triệu chứng cảm cúm, cảm lạnh (10 vỉ x 10 viên)
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Siro Decolgen trị cảm cúm, viêm mũi dị ứng chai 60ml
Siro Decolgen trị cảm cúm, viêm mũi dị ứng chai 60ml
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.
Coldfed trị cảm cúm, cảm lạnh chai 80 viên
Coldfed trị cảm cúm, cảm lạnh chai 80 viên
Sản phẩm chỉ bán tại nhà thuốc, liên hệ Dược sĩ để được tư vấn.